Loading...

Home

Twojej firmie potrzebna jest restrukturyzacja?

dlaczego warto
ze mną współpracować​

Kim jestem?

Moje zainteresowania naukowo-badawczo-dydaktyczne koncentrują się wokół nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
.

Na pierwszy plan wysuwają się grupy problemów dotyczących praktycznych metod oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa
w ujęciu: strategicznym, organizacyjnym, ekonomiczno-finansowym, technicznym.

Specjalizuję się w kwalitologii, zarządzaniu jakością, zarządzaniu kosztami jakości, zarządzaniu strategicznym, controllingu strategicznym, kontroli zarządczej, zarządzaniu ryzykiem
w przedsiębiorstwie (ERM), audycie wewnętrznym, zintegrowanych systemach zarządzania, zarządzaniu wiedzą, technikach twórczego myślenia, zarządzaniu czasem.

Numer ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych (RIS): 2.14/00237/2022

dr inż. Grażyna Paulina Wójcik

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Współpracowałam

Z

Dlaczego warto ze mną współpracować?

Ponieważ oferuję profesjonalny coaching, doradztwo, szkolenia. Dokonuję analizy i oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w ujęciu: organizacyjnym, ekonomicznym
oraz finansowym, opracowuję i wdrażam plany restrukturyzacyjne o charakterze naprawczym, a zarazem rozwojowym.

Coaching

Celem moich działań coachingowych jest zmiana,
która poprawi jakość funkcjonowania Twojej firmy,
a tym samym
jakość Twojego życia.

Doradztwo

Doradzę Ci
jak rozplanować przedsięwzięcie,
jak wyposażyć obiekt,
jak zwiększyć zysk,
jak w efektywny sposób
wypromować Twój biznes.

Szkolenia

Jeżeli czujesz, że możesz
mieć od życia więcej -
skorzystaj z mojej oferty szkoleniowej.
Sprawdź i wybierz szkolenie odpowiednie dla siebie.

Analiza Firmy

Działania restrukturyzacyjne
mają m.in. na celu
ograniczenia kosztów
i wypracowania zysku
na poziomie pozwalającym
na rozwój przedsiębiorstwa.

Zmiany wymagają kompleksowego podejścia, mają charakter systemowy
i uwzględniają wytyczenie szeregu konkretnych kroków,
które mogą przyczynić się do zapewnienia
tym zmianom większego sukcesu.

dr inż. Grażyna Paulina Wójcik

Analiza Przedsiębiorstwa

JAK TO DZIAŁA?

1. Doprowadzam
do poprawy

pozycji konkurencyjnej organizacji
i przez zwiększenie efektywności gospodarowania do wzrostu jego wartości rynkowej.

2. Działania restrukturyzacyjne

mają m.in. na celu ograniczenia kosztów i wypracowania zysku
na poziomie pozwalającym
na rozwój przedsiębiorstwa.

3.Restrukturyzację naprawczą

realizuję w ramach aktualnego potencjału organizacji.

4. Polega ona na

usprawnieniu procesu zarządzania, doskonaleniu organizacji pracy, wzrostu jakości usług, doskonalenie kadr, doskonaleniu systemu motywacyjnego.

5. Wprowadzone zmiany

prowadzą do poprawy adaptacyjności i elastyczności
w funkcjonowaniu, zapewnienia jak najlepszej integracji działań, kreowaniu nowoczesnej kultury organizacyjnej i uzyskiwaniu efektu kreacji postaw innowacyjnych.

6. Proponowana zmiana

kultury organizacyjnej umożliwia dostosowanie się uczestnikom organizacji do koniecznych zmian, poprzez bardziej ścisłą integrację wewnętrzną.

7. Prowadzona przeze mnie

analiza strategiczna pozwala zidentyfikować i dokonać oceny przewag jakie posiada przedsiębiorstwo oraz słabości
na tle szans i zagrożeń
w otoczeniu zewnętrznym.

8. Projektowana strategia działania

ma na celu wykorzystanie atutów
oraz eliminowanie słabości.

9. Proponowane przeze mnie działania

ukierunkowane są na reorientację celów organizacji i dostosowanie
do nich jego ekonomiki, organizacji, zarządzania i polityki personalnej.

W obszarze dostosowania zewnętrznego zmiana kultury zapewnia:

integrację członków organizacji wokół wspólnego celu, misji i strategii, poprzez ich identyfikację i zrozumienie, skupienie członków organizacji wokół środków przyjętych do realizacji celów, uzyskanie zgody członków organizacji co do skali osiągnięcia celów w drodze przyjęcia jednolitych sposobów pomiaru i kryteriów oceny efektów działania, wypracowanie strategii zmiany oraz określenie kierunków i sposobów doskonalenia organizacji.

Zarządzanie zmianami w firmie przez kadrę kierowniczą obejmuje:

budowanie świadomości organizacyjnej, zrozumienia i zaangażowania pracowników w procesie zmian, systematyczne angażowanie
do procesu podejmowania decyzji osób, które dysponują wiedzą, zapewnienie odpowiedniego tempa przebiegu procesu zmian, zbudowanie systemu informacyjnego odpowiadającego nowym wymaganiom poprzez, zwiększenie zrozumienia i budowanie zaufania do nowych rozwiązań, koncepcji, przełamywanie oporu i niechęci
do zmian.

Skontaktuj się ze mną

Zapraszam do kontaktu wszystkie osoby oraz firmy,
które są zainteresowanie współpracą.

Odpowiem na każde pytanie tak szybko jak to możliwe.

dr inż. Grażyna Paulina Wójcik
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

NIP: 5212711429
REGON: 369878751

SOCIAL MEDIA

Osoby wysyłające ten formularz wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

The Keys Are
Under The Rug

get up & get in