Loading...

Nauka

Działalność naukowa

Zapoznaj się z moimi osiągnięciami naukowymi

Informacja o dyplomach
i zatrudnieniu

Jestem absolwentką Politechniki Warszawskiej oraz Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Ekonomia i Zarządzanie. Ukończyłam studia podyplomowe „Analityk zarządzania” i „Zarządzanie Projektami Informatycznymi”
oraz Podyplomowe Studia Menedżerskie „Audyt
i kontrola wewnętrzna”. Jestem członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (w okresie 2011-2012 byłam członkiem Zarządu) i Polskiego Towarzystwa Informatycznego PTI. Obecnie prowadzę działalność gospodarczą. Jestem Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Ostatnio uczestniczyłam w projekcie naukowo-badawczym dotyczącym rewitalizacji Warszawy Pragi Płn., Pragi Płd. oraz Targówka.

Moje kluczowe kompetencje to

zorientowanie na cele/wyniki, spojrzenie na działania poprzez perspektywę strategiczną, efektywne przewidywanie, planowanie oraz realizacja założeń, zdolność do uczenia się i dokonywania zmian, umiejętność podejmowania trudnych decyzji pod presją czasu, wysokie zdolności komunikacyjne, nastawienie na klienta/odbiorcę usługi, szeroka wiedza z zakresu kwalitologii, zarządzania, ekonomii, zarządzania jakością, audytu, zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, bezpieczeństwa informacji, IT.

The Keys Are
Under The Rug

get up & get in