Loading...

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy

Zapoznaj się z moim dorobkiem naukowym

Wykaz
publikacji naukowych

PUBLIKACJE RECENZOWANE

1. Polish Journal of Environmental Studies 2009 – Quality Management in SI in Tax Offices – Vol. 18, No. 3B, rok 2009, 1, s. 408-415 
Cytowanie: Wójcik G.P., (2009), Quality Management in SI in Tax Offices, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B 2009, 1, 408-415

2. Polish Journal of Environmental Studies 2007 – Risk management an information systems – Vol. 16, No. 4A, rok 2007, 1, s. 388-391
Cytowanie: Wójcik G.P., (2007), Risk management an information systems, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 16, No. 4A 2007, 1, 388-391.

3. Polish Journal of Environmental Studies 2006 – MaXXIme methodology recommended by the EU DG XXI (now DG TAXUD) – Vol. 15, No. 4C, rok 2006, 1, s. 211-214
Cytowanie: Wójcik G.P., (2006), MaXXIme methodology recommended by the EU DG XXI (now DG TAXUD), Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 15, No. 4C 2006, 1, 211-214.

1. Problemy Jakości – Rola informacji strategicznej w tworzeniu wartości DOI 10.15199/46.2020.1.1 – rok 2020, Nr 1, s. 2-7
Cytowanie: Wójcik G.P., (2020), Rola informacji strategicznej w tworzeniu wartości, Problemy Jakości Nr 1/2020, s. 2-7, Warszawa, DOI 10.15199/46.2020.1.1.

2. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-419-6 – Rola systemu ekozarządzania
i audytu (EMAS) w działalności organizacji
– rok 2015, Nr 377, s. 103-118
Cytowanie: Wójcik G.P., (2015), Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 377, 103-118, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-419-6.

3. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 781 Ekonomiczne problemy usług Nr 106 E-gospodarka, problemy, metody, aplikacje ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X –  Creating value through efficient enterprise risk management – rok 2013, Nr Z. 781, s. 106, s. 359-368
Cytowanie: Wójcik G.P., (2013), Creating value through efficient enterprise risk management, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 781 Ekonomiczne problemy usług Nr 106 E-gospodarka, problemy, metody, aplikacje, 359-368, ISSN 1640-6818, ISSN 1896-382X

4. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wpływ systemu zarządzania na efektywność przedsiębiorstwa energetycznego – rok 2012, Nr 265, s. 390-403
Cytowanie: Wójcik G.P., (2012), Wpływ systemu zarządzania na efektywność przedsiębiorstwa energetycznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 265, 390-403

5. Journal of Management and Financial Sciences – Systemy zarządzania oparte na kryterium jakości w energetyce – rok 2012, Vol. 10, No. 3, Part 1, s. 225-237.
Cytowanie: Wójcik G.P., (2012), Systemy zarządzania oparte na kryterium jakości w energetyce, Journal of Management and Financial Sciences Vol. 10, No. 3, Part 1, 225-237, ISSN czasopisma: 2084-5189

6. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management – Skuteczność i efektywność działań kierownika projektu czynnikiem sukcesu – rok 2012, Nr 56, s. 250-261
Cytowanie: Wójcik G.P., (2012), Skuteczność i efektywność działań kierownika projektu czynnikiem sukcesu, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 56, 250-261

7. Master of Business Administration – Związek zmian organizacyjnych i strukturalnych w sektorze elektroenergetycznym z potrzebą poprawy jakości wykonywanych usług – rok 2011, Nr 3 (110), s. 138-151
Cytowanie: Wójcik G.P., (2011), Związek zmian organizacyjnych i strukturalnych w sektorze elektroenergetycznym z potrzebą poprawy jakości wykonywanych usług, Master of Business Administration Nr 3 (110), 138-151.
 

8. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Zarządzanie relacjami z klientami jako czynnik przewagi konkurencyjnej
w energetyce
– rok 2011, Nr 151, s. 725-740
Cytowanie: Wójcik G.P., (2011), Zarządzanie relacjami z klientami jako czynnik przewagi konkurencyjnej w energetyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 151, 725-740

9. Problemy Jakości – Model funkcjonowania SZJ w administracji finansów publicznych – rok 2010, R. 41, Nr 2, s. 11-16
Cytowanie: Wójcik G.P., (2010), Model funkcjonowania SZJ w administracji finansów publicznych, Problemy Jakości R. 41, Nr 2, 11-16

10. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa – Zarządzanie jakością w urzędach skarbowych
– rok 2010, Nr 2(721), s. 90-97

MONOGRAFIE NAUKOWE, PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

1. Nova Science Publishers, Inc. New York, USA – Strategic Performance Management: New Concepts and Contemporary Trends /ed. by Marek Jabłoński/- (Rozdział) The implementation of cooperation and commitment in line with the TQM philosophy: the concept of streamlining an organizational operation – rok 2017, Chapter 25, s. 427-436
Cytowanie: Wójcik G.P., (2017), The implementation of cooperation and commitment in line with the TQM philosophy: the concept of streamlining an organizational operation, [w:] Strategic Performance Management: New Concepts and Contemporary Trends edited by Marek Jabłoński, Chapter 25, 427-436, New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-53612-681-5.

2. Nova Science Publishers, Inc. New York, USA – Strategic Performance Management: New Concepts and Contemporary Trends /ed. by Marek Jabłoński/ – (Rozdział) The analysis of key elements for incentive systems to determine firm success – rok 2017, Chapter 24, s. 413-426
Cytowanie: Wójcik G.P., (2017), The analysis of key elements for incentive systems to determine firm success, Strategic Performance Management: New Concepts and Contemporary Trends edited by Marek Jabłoński, Chapter 24, 413-426, New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-53612-681-5.

3. Nova Science Publishers, Inc. New York, USA – Sustainability and Scalability of Business: Theory and Practice /ed. by Adam Jabłoński/- (Rozdział) Value systems in modern concepts of organizational management – rok 2017, Chapter 5, s. 67-82
Cytowanie: Wójcik G.P., (2017), Value systems in modern concepts of organizational management,
[w:] Sustainability and Scalability of Business: Theory and Practice edited by Adam Jabłoński, Chapter 5, 67-82, New York: Nova Science Publishers, Inc. ISBN 978-1-53612-630-3.

4. STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria – 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM2017 Conference Proceedings Volume 16 Ecology, Economics, Education and Legislation Issue 60 Environmental Economics ISBN 978-619-7408-12-6, ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2017/60 – (Rozdział) Six Sigma as the method of processes’ efficiency improvement in energy industry – rok 2017, Vol. 17, Issue 53, s. 773-780
Cytowanie: Wójcik G.P., (2017), Six Sigma as the method of processes’ efficiency improvement in energy industry, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM2017 Conference Proceedings Volume 16 Ecology, Economics, Education and Legislation Issue 60 Environmental Economics, STEF92 Technology Ltd. Sofia, Bulgaria, DOI: 10.5593/sgem2017/60

5. University of Maria Curie-Skłodowska Lublin  – Quality and risk in conditions of changing business environment /ed. by Adam Skrzypek/ ISBN 978-83-62785-07-0 – (Rozdział) Selected aspects of risk analysis in an enterprise – rok 2015, s. 59-73
Cytowanie: Wójcik G.P., (2015), Selected aspects of risk analysis in an enterprise, [w:] Quality and risk in conditions of changing business environment edited by Adam Skrzypek, 59-73 University of Maria Curie-Skłodowska Lublin ISBN 978-83-62785-07-0.

6. University of Maria Curie-Skłodowska Lublin – Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy /ed. by Adam Skrzypek/ – (Rozdział) Lean manufacturing as a concept to streamline a company’s operations and to create its value – rok 2014, s. 193-212
Cytowanie: Wójcik G.P., (2014), Lean manufacturing as a concept to streamline a company’s operations and to create its value, [w:] Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy edited by Adam Skrzypek, 193-212 University of Maria Curie-Skłodowska Lublin.

7. Wydawnictwo Studio Emka – Organization in changing environment Organization in changing environment Conditions, methods
and management practices /ed. by Beata Domańska-Szaruga, Tomasz Stefaniuk – Warszawa/ – (Rozdział) The stability and development prospects of electricity companies in a changing environment
– rok 2014, s. 151-159

8. University of Maria Curie-Skłodowska Lublin – Maturity Management/ ed. by Elżbieta Skrzypek/ – (Rozdział) Process management component of organization maturity of public finances administration
– 2013, s. 51-61

9. Polish Information Processing Society Scientific Papers, Szczecin –Selected Issues of Applied Informatics, ISBN 978-83-7518-530-0 – (Rozdział) The role of e-learning in knowledge management in the organization
– rok 2012, s. 24-46

10. University of Maria Curie-Skłodowska, Lublin – Integration in management /ed. by Elżbieta Skrzypek/ – (Rozdział) A knowledge management approach integrating management systems in energy
– rok 2012, s. 99-112

11. Wydawnictwo Studio Emka – Contemporary challenges in the process of management in organization of the future /ed. by Beata Domańska-Szaruga, Marzena Wójcik-Augustyniak – Siedlce/ – (Rozdział) A power enterprise facing contemporary challenges in the management process
– rok 2012, s. 101-124

12. Siedlce University of Natural Sciences and Humanities – Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets – external environmental factors /ed. by Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska – Siedlce/ – (Rozdział) The role of co-opetition in the modern world of business in Poland and in the world
– rok 2011, s. 27-35

13. BEL Studio Sp. z o.o. Bydgoszcz – Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management ISSN 1732-324X – (Rozdział) System for supporting opinions on connections for a wind farm
– rok 2011, s. 255-266

14. Wydawnictwo Studio Emka – Management under conditions of risk and uncertainty – (Rodział) Risk management in time of energy uncertainty
– rok 2011, s. 50-63

15. Warsaw Vizja Press & It – Contemporary trends in management and finance: theory and practice /ed. by Maria Sierpińska, Piotr Szczepanowski/ – The principles of assurance on risk management in energetic sector
– rok 2010, s. 131-139

16. Warsaw Vizja Press & It – Contemporary trends in management and finance: theory and practice /ed. by Maria Sierpińska, Piotr Szczepanowski/ – (Rozdział) The principles, techniques and procedures applicable in relation to appraisal and evaluation of financial management
– rok 2010, s. 167-176

17. Warsaw Vizja Press & It – Contemporary trends in management and finance: theory and practice /ed. by Maria Sierpińska, Piotr Szczepanowski/ – (Rozdział) The risk management model in energy firm
– rok 2010, s. 233-241

18. Szczecin University of Szczecin WNEiZ – Project Management Selected Issues /scientific eds. Zdzisław Szyjewski, Jakub Swacha/ – (Rozdział) Selected aspects of managing  the e-Cło project connected with trade in goods in the EU zone
– rok 2010, s. 75-92

19. Warsaw University of Life Sciences – Energetic and ecological aspects of agricultural production /ed. by Piotr F. Borowski, M. Klimkiewicz, M. Powałka/ – (Rozdział) Role of wind energy in agriculture
– rok 2010, s. 37-47

20. Karvina, May 27-28, 2010. – Opava – Global Economic Crisis and Changes: restructuring business system: strategic perspectives for local, national and global actors: 6th International Scientific Symposium on Business Administration – (Rozdział) An indicator analysis as a tool for a PKN ORLEN company’s financial evaluation
– rok 2010, s. 374-381

21. Szczecin University of Szczecin WNEiZ – Some problems of internet’s technologies and applications /scientific eds. Małgorzata Łatuszyńska, Krzysztof Kompa/ – (Rozdział) Trends of e-administration in Poland and on the world
– rok 2009, s. 39-53

22. Warsaw Vizja Press & It – Company in process of integration with European Union /ed. by Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss/ – (Rozdział) The quality management as a factor of competitiveness of enterprises
– rok 2009, s. 143-152

23. BEL Studio Sp. z o.o. Bydgoszcz – Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management ISSN 1732-324X – (Rozdział) Knowledge management according to the MaXXIme methodology
– rok 2007, Nr 9, s. 118-124

1. CeDeWu Sp. z o. o.  –Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym, ISBN 978-83-8102-314-6 – rok 2020, Tom 1, s. 1-255
Cytowanie: Wójcik G.P., (2020), Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym, CeDeWu  Sp. z o.o., Warszawa, 1-255.

2. Difin – Koszty jakości – wybrane aspekty, ISBN 978-83-7930-277-2 – rok 2014, Tom 1, s. 1-233
Cytowanie: Wójcik G.P., (2014), Koszty jakości – wybrane aspekty, DIFIN, Warszawa, 1-233.
Przejdź do Wydawnictwa, by kupić 

3. Dom Wydawniczy ELIPSA – Zarządzania jakością w urzędach skarbowych, ISBN 978-83-7151-845-4 – rok 2009, Tom 1, 1-205
Cytowanie: Wójcik G.P., (2009), Zarządzania jakością w urzędach skarbowych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa, 1-205.

1. Warsaw Vizja Press & It – Perspektywy rozwoju podejścia procesowego. Szanse i ograniczenia.
/red. nauk. Agnieszka Bitkowska i Elżbieta Weiss/, ISBN: 978-83-88953-25-5 – (Rozdział) Six Sigma metodą zmiany zarządzania przedsiębiorstwem usprawniającą procesy
– rok 2017, s.151-166

2. Volumina, Szczecin – Wdrażanie zarządzania procesami w organizacji, Seria „Zarządzanie procesami w teorii i w praktyce” Zeszyt nr 2 /red. nauk. Marek Kunasz, Patrycja Zwiech/, ISBN 978-83-7867-347-7, www.procesynaus.kzkl.eu – (Rozdział) Wybrane aspekty podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją
– rok 2016, s. 5-15

3. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa – Oblicza przedsiębiorczości /red. nauk. Agnieszka Postuła, Beata Glinka, Jacek Pasieczny/ –
(Rozdział) Przedsiębiorczość, kreatywność, zdolność do uczenia się źródłem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

– rok 2014, s. 241-256

4. Sowa Sp. z o.o. – Przegląd Corporate Governance. Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów, ISSN 1734-09699. Kwartalnik – (Rozdział) Zarządzanie wiedzą koncepcją integrującą systemy zarządzania w organizacji
– rok 2012, Nr 3(31), s. 79-92

5. Drukarnia Diecezyjna w Sandomierzu – Socjotechniczne Aspekty Bezpieczeństwa /pod red. Leszka Bullera/ – (Rozdział) Rola socjotechniki w polityce i w życiu społecznym
– rok 2011, s. 12-32

6. Lublin Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS – Wpływ zmienności otoczenia na doskonalenie organizacji /pod red. Elżbiety Skrzypek/ – (Rozdział) Zarządzanie zmianą głównym czynnikiem wpływającym na utrzymanie pozycji firmy energetycznej na rynku 
– rok 2011, s. 389-404

7. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “Orgmasz” – Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości /pod red. Ireny K. Hejduk/ –
(Rozdział) Budowa długotrwałych relacji z klientem sposobem na przetrwanie w kryzysie na przykładzie Agencji Turystycznej Baltic Tour

– rok 2011, s. 187-194

8. Warszawa Difin – Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: aspekty teoretyczno-praktyczne /Agnieszka Bitkowska, Krzysztof Kolterman, Grażyna Wójcik, Katarzyna Wójcik/ –
(Rozdział) Podejście procesowe w zarządzaniu jakością – Instytut Energetyki O/Gdańsk

– rok 2011, s. 138-155

9. Warszawa Difin – Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie: aspekty teoretyczno-praktyczne /Agnieszka Bitkowska, Krzysztof Kolterman, Grażyna Wójcik, Katarzyna Wójcik/ –
(Rozdział) Podejście procesowe w zarządzaniu organizacją

– rok 2011, s. 13-35

10. Lublin Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS – Etyka a jakość i efektywność organizacji /pod. red. Elżbiety Skrzypek/ – (Rozdział) Etyczne postępowanie najlepszą drogą, do zdobycia zaufania klientów
– rok 2010, s. 115-128

11. Warszawa Vizja Press & It – Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach: teoria a praktyka /red. Marzena Godlewska, Piotr Szczepanowski/ – (Rozdział) Wpływ kryzysu na funkcjonowanie zakładów energetycznych
– rok 2010, s. 95-108

12. Warszawa Wydawnictwo Studio EMKA – Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw /red. nauk. Marek Cisek, Beata Domańska-Szaruga/ – (Rozdział) Innowacje oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju w energetyce
– rok 2010, s. 241-253

13. Warszawa Difin – Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa /redakcja naukowa Agnieszka Bitkowska/ – (Rozdział) Restrukturyzacja przedsiębiorstw jako ciągły proces dostosowawczy
– 2010, s. 41-84

14. Warszawa Difin – Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa /redakcja naukowa Agnieszka Bitkowska/ – (Rozdział) Koncepcje restrukturyzacji przedsiębiorstw
– rok 2010, s. 96-140

15. Warszawa Difin – Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa /redakcja naukowa Agnieszka Bitkowska/ – (Rozdził) Restrukturyzacja firmy szkoleniowej Centrum Edukacji EDUS
– rok 2010, s. 217-222

16. Lublin Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS – Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu T. 2 /pod. red. Elżbiety Skrzypek/ – (Rozdział) Kreatywność, wiedza i jakość kluczem rozwoju organizacji
– rok 2009, Tom 2,
s. 495-508

17. Warszawa Wydawnictwo SGGW – Planowanie i zarządzanie w energetyce /red. nauk. Piotr Borowski,  Małgorzata Powałka/ – (Rozdział) Zarządzanie jakością w Instytucie Energetyki
– rok 2009, s. 195-204

18. Warszawa Vizja Press & It – Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji: praca zbiorowa /pod red. Marzeny Godlewskiej, Elżbiety Weiss/ – (Rozdział) Einfluss der gegenwärtigen Weltkriserise auf Investitionen auf dem Gebiete der Energetik 
– rok 2009, s. 435-446

19. Warszawa Vizja Press & It – Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji: praca zbiorowa /pod red. Marzeny Godlewskiej, Elżbiety Weiss/ – (Rozdział) Wpływ obecnego kryzysu światowego na inwestycje w energetyce
–  rok 2009, s. 281-291

20. Warszawa Vizja Press & It – Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji: praca zbiorowa /pod red. Marzeny Godlewskiej, Elżbiety Weiss/ – (Rozdział) E-commerce technologią przyszłości 
– rok 2009, s. 197-205

21. KTMiAP Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej – Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym: praca zbiorowa /pod red. Piotra Grudowskiego
[i in.]/ – (Rozdział) Współczesne koncepcje nadzorowania i doskonalenia procesów zarządzania jakością w administracji finansów publicznych

– rok 2009, s. 229-234

22. Warszawa Vizja Press & It – Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu: koncepcje zarządzania /praca zbiorowa pod red. Elżbiety Weiss, Marzeny Godlewskiej, Agnieszki Bitkowskiej/ – (Rozdział) Nowe trendy w zarządzaniu jakością w administracji finansów publicznych
– rok 2008, s. 301-309

23. BEL Studio Sp. z o.o. Bydgoszcz – Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, ISSN 1732-324X – (Rozdział) Przekształcanie wiedzy ukrytej w wiedzę jawną
– rok 2006, Nr 5, s. 147-158

The Keys Are
Under The Rug

get up & get in