Loading...

Proekologia

Proekologia

Zapraszam do zapoznania się z innowacyjnym rozwiązaniem
jakie opracowałam na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw DAWLIROOB
Zobacz co Ziemia robi dla Ciebie

Narzędzie DAWLIROOB

CO TO JEST I JAK TO DZIAŁA?

Decyzyjny Asystent Wyboru Lokalizacji Instalacji Recyklingu Organicznego Odpadów Biodegradowalnych DAWLIROOB, opracowane w środowisku arkusza kalkulacyjnego MS Excel, służy do wspomagania procesu wyboru lokalizacji dla instalacji recyklingu organicznego odpadów biodegradowalnych.

Celem wspomagania jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej lokalizacji instalacji biologicznego przekształcania odpadów komunalnych (dalej IBPOK) opartej na segregowanej frakcji biodegradowalnej (BIO) odpadów komunalnych do produkcji energii
na przykładzie wybranego powiatu
w województwie mazowieckim.

Planowane przedsięwzięcie może
w najbliższej przyszłości być jednym
z podstawowych elementów systemu gospodarki w regionie gospodarki odpadami, 

równocześnie wytwarzając zieloną energię elektryczną. 

Rozwiązanie może docelowo być wykorzystane jako narzędzie
na potrzeby
m.in. małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poszukujących lokalizacji pod ekologiczne inwestycje z obszaru gospodarki odpadami.

Narzędzie zostało opracowane w środowisku arkusza kalkulacyjnego MS Excel i przy uruchomieniu wymaga włączenia obsługi makr.

Skoroszyt składa się z:

1

Arkuszy zawierających dane o potencjalnych lokalizacjach analizowanej inwestycji
(„Gmina_A”, „Gmina_B”, …, „Gmina_F”)

2

Arkusza „MacierzOcen” zawierającego macierz ocen wariantów lokalizacji inwestycji, do której dane automatycznie pobierane
są z arkuszy „Gmina_A”, „Gmina_B”, …, „Gmina_F”.
W macierzy ocen obliczany jest również tzw. „punkt idealny” czyli fikcyjny wariant lokalizacji inwestycji posiadający najlepsze oceny na wszystkich kryteriach występujące w rozważanych wariantach lokalizacji. Punkt idealny będzie wykorzystywany w metodzie programowania kompromisowego
do wyznaczenia najkorzystniejszej lokalizacji

3

Arkusz „WagiKryteriow” umożliwiający nadawanie wartości wag
poszczególnym grupom kryteriów

4

Arkusze „SumaOcen”, „SumaWazona” i „ProgKompromis” zawierające reguły decyzyjne umożliwiające  wprowadzenie rankingu wariantów lokalizacyjnych od najkorzystniejszych do najmniej korzystnych

bądź

eco

The Keys Are
Under The Rug

get up & get in