Loading...

Poradnik dla przedsiębiorcy

Poradnik dla przedsiębiorcy

Poradnik dla przedsiębiorcy

Wszystko co powinieneś wiedzieć o RODO

Obowiązki przedsiębiorców wynikające z RODO

Rozporządzenie RODO wymaga od przedsiębiorców gwarancji odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych osobowych.
Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym m.in. ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
za pomocą odpowiednich środków technicznych
lub organizacyjnych. Wszelkie klauzule informacyjne
oraz klauzule zgody powinny być sformułowane w taki sposób,
aby każdy mógł się z nimi wystarczająco zapoznać.

Każdy z administratorów danych osobowych (przedsiębiorców)
jest zobowiązany:
• prowadzić i aktualizować rejestr czynności przetwarzania danych
• prowadzić i aktualizować rejestr podmiotów przetwarzających
(tzw. rejestr procesora)
• na bieżąco analizować ryzyko naruszenia danych osobowych
w ramach własnego mikro-/małego przedsiębiorstwa
• upoważnić pracowników lub osoby współpracujące
do przetwarzania danych (wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych).

Rok wydania: 2021
Stron: 238

Najnowsze Wpisy

Praktyczna wiedza dla przedsiębiorców i nie tylko

The Keys Are
Under The Rug

get up & get in