Loading...

Szkolenia RODO

Szkolenia RODO

Prowadzę szkolenia adresowane do ABI / IOD, pełnomocników ochrony danych osobowych, szefów działów informatycznych, marketingowych, HR, czy też księgowo – finansowych

Szkolenia

Prowadzę szkolenia adresowane do ABI / IOD, pełnomocników ochrony danych osobowych,
szefów działów informatycznych, marketingowych, HR, czy też księgowo – finansowych,
których codzienne obowiązki zawodowe zostały obciążone szeregiem nowych, obligatoryjnych zadań związanych z wprowadzeniem RODO i ustawy dotyczącej ochrony danych.

Od Administratorów Danych Osobowych wymaga się

wdrożenia konkretnych procedur i rozwiązań, a także środków organizacyjnych i technicznych, które w jak najwyższym stopniu mają zabezpieczać proces przetwarzania przez ich organizację danych osobowych.

Jednocześnie Rozporządzenie RODO nie daje żadnych konkretnych rozwiązań jak to zrobić, a także nie wskazuje choćby minimalnych standardów technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych. Tymczasem odpowiedzialność za nieprzestrzeganie poprzez administratorów danych przepisów Rozporządzenia
jest bardzo wysoka, bowiem wedle nowych przepisów może zostać
na nich nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości nawet do 20 mln EURO.

Taką karą może zostać ukarany każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe na terytorium UE, a więc nie tylko duże podmioty gospodarcze,  ale także małe i średnie organizacje, także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

dr inż. Grażyna Paulina Wójcik

Zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniach, w których przedstawiam
w zrozumiały sposób zmiany w ochronie danych osobowych,
zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO.

Pozytywny odbiór
%
Publikacji
+
Pozytywnego myślenia
%
Zadowolonych klienów
+

The Keys Are
Under The Rug

get up & get in